Skrivset

Bläckhornsset i fint skick, 20 x 10 cm. Det är märkt 13 OLW, kan vara ur Upsala Ekebys rikhaltiga produktion.

200 kr

Konstvas
220 kr
Skål Törngren
550 kr
Upsala Ekeby
250 kr
Fat
Fat
250 kr
Lava
1 200 kr