Blomställning

Rörstrand blomställningar I Chamottelera (bränd krossad lera som blandas med leran för ökad styrka). Av Gunnar Nylund, (1904 - 1997), keramisk formgivare och konstnär. Han var bl a  konstnärlig ledare för Rörstrand från 1930-talet. Per styck: 450:-

450 kr

Vas
Vas
500 kr
Hänkelvas
220 kr
Göteborg tvättfat
400 kr
Fat
Fat
250 kr
Bourelius
700 kr