Blomställning

Rörstrand blomställningar I Chamottelera (bränd krossad lera som blandas med leran för ökad styrka). Av Gunnar Nylund, (1904 - 1997), keramisk formgivare och konstnär. Han var bl a  konstnärlig ledare för Rörstrand från 1930-talet. Per styck: 450:-

450 kr

Skål
400 kr
Rörstrand
250 kr
Vas
Vas
700 kr
Fat
Fat
250 kr
BIHL
200 kr