Vas

Vacker vas från Strömbergshyttan. Den är tillskriven Gunnar Nylund (1904-1997), svensk formgivare född i Paris. Gunnar Nylund var vid Strömbergshyttan mellan 1954-67.

750 kr

Lütken
400 kr
Vas
Vas
100 kr
Sven Palmqvist
400 kr
Vas
Vas
150 kr